Sekretesspolicy


På Hundförsäkring.se håller vi integriteten högst av alla dygder och respekterar denna hos varje individ som besöker vår hemsida. All information som inhämtas om dig (genom cookies), används endast för att förbättra de tjänster som vi som hemsida erbjuder dig som hundägare.

Informationen kommer att behandlas strikt konfidentiellt och ej delas med tredje part, förutom filialer eller associerade företag, eller leverantörer, agenturer och licenstagare från dessa företag och andra företag med vilka Hundförsäkring direkt eller indirekt har kommit överens om tjänster till förmån för dig.Du har rätt att få reda på vilken information vi har om dig som person och att vid behov göra rättelser. Du har även rätt att be oss att inte använda informationen. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att tillmötesgå dina önskemål. Det kan dock förekomma lagstiftning som lägger hinder i vägen.

Sharing is caring! :)