Dina Försäkringar


Dina försäkringar omdöme

Dina försäkringar omdöme
6.3

Kostnad

6/10

Försäkringsbelopp

5/10

Täckning

8/10

Fördelar

  • Relativt billig försäkring
  • Medicin & rehab ingår

Nackdelar

  • Ersättningen uppgår endast till 80% efter självrisken är dragen
  • Inga rabatter
  • Ej skadefria år

Valmöjligheter & utbud | Självrisk & försäkringsbelopp | Pris | Slutsats

Dina försäkringar är ett förbund bestående av 13 olika försäkringsbolag som verkar under det gemensamma namnet Dina. Enligt dem själv har alla försäkringsbolagen lokala namn men verkar under samma profil. Det verkar också som att prisskillnaden var man bor inte har någon betydelse i detta företag vad gäller hundförsäkringar (förutom möjligen skillnaden mellan stad och land).  Förutom Hund, katt, häst och smådjursförsäkringar, erbjuder Dina försäkringar också Hemförsäkringar– Familje- fordons och företagsförsäkringar m.m.  Sammanlagt finns det 50 kontor i denna koncern över hela landet, och det finns därmed en god chans att försäkringsbolaget finns på just din ort.

Nedan hittar du mer detaljerad information om vårt omdöme på dina försäkringar hund.

Senast uppdaterad: 6:e Januari 2018

Valmöjligheter & Utbud

Dina-försäkringar-hundförsäkring-lotten-gillarDina försäkringars tanke eller koncept med sina hundförsäkringar verkar vara att det ska vara enkelt för kunden att välja en bra försäkring. Enkelheten i deras försäkringar tar sig bland annat uttryck i att mycket få alternativ finns, samtidigt som mycket ingår i försäkringen. De har dock ett par saker som går att välja vilket vi skriver om nedan.

Livförsäkring är ett av få tillval som går att göra. Här får du välja ett fritt ersättningsbelopp upp till 20 000 kr som utgår om din hund oturligt nog skulle avlida. Det finns också möjlighet att försäkra för högre belopp än detta, men då krävs att man kontaktar försäkringsbolaget och skickar in meriter som visar på ett högre värde för hunden.

Rehab och medicinförsäkring ingår som standard i hundförsäkringen. Det är mycket bra och passar de flesta hundägare tycker vi, eftersom kostnader för medicin oftast uppstår i samband med besök hos veterinären ändå. Att rehab ingår är också plus i kanten. De försäkrade beloppen på medicin och rehabilitering är dock inte av det generösare slaget, och om hunden blivit allvarligt skadad kommer gränsen på 3 000 kr per år snabbt att bli korsad. Dessutom ingår ersättning för så kallad MR- och CT- röntgen, med upp till 10 000 kr per år vilket är en mycket generös ersättningsnivå för denna ofta dyra form av undersökning.

Självrisk och försäkringsbelopp

Självrisken hos Dina försäkringars hundförsäkring är notoriskt inflexibel och går inte att ändra. Detta behöver dock inte vara en nackdel beroende på vem du är som person. Den fasta och rörliga självrisken är alltid 2 000 kr, respektive 20 %. För dig som vill ha en lägre månadskostnad, men högre självrisk är därför denna hundförsäkringen mindre bra.

Självriskperioden hos Dina försäkringars hundförsäkring uppgår till 120 dagar, vilket är villkor som är ungefär som genomsnittet för svenska hundförsäkringar idag.

Försäkringsbeloppet har dock två nivåer att välja bland vilket påverkar månads- eller årskostnaden för hundförsäkringen. Du kan välja mellan 25 000- eller 50 000 kr i försäkringsbelopp. Vi tycker att beloppsgränserna är okej, men hade också önskat en försäkring som ligger i det högre spannet. Vissa hundraser är nämligen mycket sjukdomsutsatta och behöver högre skyddsnivåer än vad Dina för närvarande kan erbjuda.

En mindre bra sak med Dina försäkringars försäkringsbelopp är att detta sänks vartefter din hund blir äldre. Efter din hund har uppnått sju års ålder sänks nämligen försäkringsbeloppet med 5 000 kronor om året. Dock kommer försäkringsbeloppet aldrig att understiga 10 000 kr, men man kan konstatera att försäkringsskyddet blir mycket sämre med denna försäkring när din hund har blivit äldre. En annan mindre bra sak med Dina försäkringar är att ersättningen efter självrisken är betalad endast uppgår till 80% av din kostnad.

Pris

Dina hör till de medeldyra försäkringarna vad gäller pris, men det är helt klart en prisvärd hundförsäkring med tanke på att Rehab och Medicin ingår. Vill du ha denna typ av skydd är den billigare än exempelvis Moderna försäkringar hundförsäkring. Tänk dock på att Dina försäkringar hundförsäkring sänker skyddsbeloppet för din hund när den blir gammal, samt att ersättningen inte är den bästa (endast 80% efter självrisken är betald).

Rabatter och skadefria år

Nytt för 2017 är att Dinas djurförsäkring för hund numera har både uppfödar- och kastratrabatter. Tidigare hade Dinas hundförsäkring  inga som helst möjligheter till vare sig rabatter eller skadefria år, vilket var lite tråkigt – men nu är det alltså nya tag hos bolaget.

Uppfödarrabatten gäller på 30% av beloppet och för uppfödare som är registrerade hos SKK. Onekligen en trevlig rabatt för dig som sysslar med avel av hund professionellt.

Kastreringsrabatten ligger idag på 5% vilket är i linje med övriga bolag.

Slutsats

Dina försäkringar är ett bra alternativ för dig som vill ha en hyfsat avskalad försäkring samtidigt som du och din hund har tillgång till medicin och rehabskyddet som ju ingår i den grundläggande hundförsäkringen. Positiva förändringar har skett med bolagets försäkringar under 2017.

Kontakt

För att kontakta Dina försäkringar direkt över telefon behöver du uppgifter om deras närmaste kontor där du bor. Kontaktuppgifterna till ditt lokala kontor kan du enkelt få fram om du går in på deras hemsida och knappar in ditt postnummer.

Ett alternativ till detta är att skicka epost direkt till huvudkontoret i Stockholm och fråga direkt där istället. Eposten till huvudkontoret är info@dina.se

Sharing is caring! :)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *