Bästa Hundförsäkringen

Vilka hundförsäkringar får bäst betyg enligt oberoende Konsumenternas? Här kan du läsa mer om de tre bästa hundförsäkringarna för 2022.

Hundförsäkringarna med högst poäng

På den här sidan har vi tagit fram en topplista av Sveriges tre bästa hundförsäkringar 2022 enligt Konsumenternas. Förutom topplistan finner du lite utförligare information om varje försäkring och dess för- och nackdelar. Längre ner har vi även undersökt de bästa hundförsäkringarna under tidigare år, och hur försäkringsmarknaden förändrats med åren. Tänk på att bäst hundförsäkring ofta är individuellt så jämför villkor och priser för din hund.

ManyPets

Maxersättning: 140 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 0 – 3500 kr
Självriskperiod: 365 dagar

Lassie

Maxersättning: 150 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 0 – 3500 kr
Självriskperiod: 365 dagar

Moderna

Maxersättning: 120 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1100 – 4000 kr
Självriskperiod: 180 dagar

Vilken hundförsäkring är bäst 2022?

Ordningen i listan över bästa hundförsäkringen 2022 baseras på Konsumenternas Försäkringsbyrå och deras genomgång av olika försäkringsalternativ på den svenska marknaden. Konsumenternas är en oberoende stiftelse med inflytande från Konsumentverket och Finansinspektionen. Du hittar en kort beskrivning till varje försäkringsbolag som svarar på varför försäkringsbolaget har hamnat högt upp i jämförelsen.

Bäst poäng fick ManyPets (4.7 poäng) och Lassie (4.7 poäng) av 5 möjliga poäng. Både ManyPets hamnade också högt upp i undersökningen 2021. Även Moderna (4.3 poäng) fick bra betyg i undersökningen.

Bäst hundförsäkring

  1. ManyPets – 4.7 Poäng (Maxersättning 140 000 kr)
  2. Lassie – 4.7 Poäng (Maxersättning 150 000 kr)
  3. Moderna 4.3 Poäng (Maxersättning 120 000 kr)

Manypets (4.7 poäng)

ManyPets har den försäkring som har fått högst poäng i Konsumenternas jämförelse över försäkringsalternativen i Sverige med 4.7 poäng av 5 möjliga. ManyPets är ett nyare djurförsäkringsbolag på den svenska försäkringsmarknaden som har förbättrat villkoren på ett antal punkter.

Bland annat står Manypets veterinärvård, självrisk, begränsningar och livförsäkring ut positivt. I försäkringen finns inte heller några rasspecifika begränsningar vilket annars är vanligt bland hundförsäkringar.

Innehåll

ManyPets erbjuder ett veterinärvårdsbelopp som går att välja upp till 140 000 kr vilket fram tills nyligen var det högsta på marknaden. Försäkringsbeloppet sänks inte när hunden blir äldre vilket är vanligt bland andra försäkringsbolag. I försäkringen ingår även medicin, MR och CT undersökning, rehabilitering och ordinerat foder.

Självrisk

En av anledningarna till att ManyPets sticker ut i förhållande till sina konkurrenter är att det i försäkringen är möjligt att välja en fast självrisk som är mellan 0 – 3500 kr vilket är unikt. Dessutom är självriskperioden 365 dagar vilket innebär att du endast behöver betala en fast självrisk under den perioden. I många försäkringar är denna 130 dagar. Den rörliga självrisken går att välja mellan 15 – 25 %.

Livförsäkring

I ManyPets Premium får du en livförsäkring som täcker ett värde upp till 70 000 kr per försäkringsår. Från att hunden fyller 9 år upphör försäkringen.

Lassie (4.7 poäng)

Lassie är det senaste tillskottet bland hundförsäkringsbolagen på den svenska djurförsäkringsmarknaden. Lassie utmärker sig med det högsta veterinärvårdsbeloppet på marknaden med 150 000 kr. Utöver det inkluderas bra villkor och ett lågt pris i våra prisexempel. Dessutom har Lassie Stor fått näst högst poäng bland alla försäkringsbolag i Konsumenternas jämförelse över hundförsäkringar.

Innehåll

Lassie går att teckna med ett veterninärvårdsbelopp upp till 150 000 kr vilket är det högsta på marknaden. Precis som ManyPets minskar inte ersättningen när hunden blir äldre och det finns inga rasspecifika begränsningar vilket är särskilt bra för den som har en hundras som har högre risk för vissa sjukdomar. I försäkringen ingår också medicin, MR och CT undersökning, rehabilitering och ordinerat foder.

Självrisk

Lassie påminner om många ManyPets när det kommer till självrisker. Den fasta självrisken går att välja mellan 0 – 3500 kr medan den rörliga är 15 – 25 %. Självriskperioden hos Lassie sticker ut positivt med 365 dagar då det bara är tre bolag som har en så lång självriskperiod.

Livförsäkring

Lassies livförsäkring har ett maxbelopp om 30 000 kr och försäkringen gäller fram till att hunden fyller 8-12 år beroende på hundras.

Moderna (4.3 poäng)

Modernas hundförsäkringar har stuckit ut med bra villkor under flera år. I den senaste genomgången av Konsumenternas fick försäkringen 4.3 av 5 poäng, vilket var det tredje bästa bolaget i jämförelsen. Moderna kännetecknas av en genomgående bra hundförsäkring med många alternativ för självrisker.

Innehåll

Det högsta försäkringsbeloppet som går att välja hos Moderna är 120 000 kr vilket är bland de högre beloppen som går att välja på marknaden. I försäkringen ingår det likt både ManyPets och Lassie även medicin, MR och CT undersökning, rehabilitering och ordinerat foder.

Självrisk

Hos Moderna finns det många självrisk alternativ och när det kommer till den fasta självrisken går det att välja mellan 1100 – 4000 kr. Även den fasta självriskperioden är relativt lång om 180 dagar. Den rörliga självrisken väljer du själv men alternativen är 15 – 25 % beroende på hur mycket du vill betala själv vid ett veterinärbesök.

Livförsäkring

Modernas livförsäkring har ett maxbelopp som är 25 000 kr men det finns även möjlighet att få högre om man kontaktar Moderna. Livförsäkringen sänks inte heller när hunden blir äldre vilket är vanligt bland andra bolag utan den gäller fram till 10 år med vissa undantag för särkillda hundraser.

Vad innehåller den bästa hundförsäkringen?

Att utse den bästa hundförsäkringen är inte helt enkelt eftersom det beror på vilket behov du som hundägare har och hur din livssituation ser ut. Generellt går det däremot att säga att det finns vissa delar som sticker ut bland de bättre hundförsäkringarna. Försäkringsbolagen bör ha bra villkor inom delarna nedanför.

Veterinärvårdsbelopp

Denna del är grunden i en hundförsäkring. Veterinärvårdsbeloppet är maxtaket som du kan få ut under ett försäkringsår. Det gäller därför att välja ett belopp som passar dina försäkringsbehov. Om det är en hundras med hög skaderisk kanske ett lite högre belopp är på sin plats. Vanligtvis klarar sig många hundägare på runt 60 000 kr i veterinärvårdsbelopp.

Veterinärutskriven medicin

Ersättning av medicin innebär vanligtvis att försäkringsbolaget täcker kostnaderna för medicin utskriven av en veterinär vid besök. Alla hundförsäkringar täcker inte medicin utan detta kan tillkomma när du väljer ett större försäkringspaket eller tillägg. Om försäkringen däremot har en ersättning för medicin brukar den börja från 3000 kr upp till att försäkringen täcker hela försäkringsbeloppet.

Rehabilitering

Om din hund har behandlats för en sjukdom eller olycka kan det krävas rehabilitering. Detta ingår i många hundförsäkringar men rehabilitering kan också finnas som ett tillägg. Ersättningen för rehabilitering påminner om ersättningen vid medicin, i vissa lägre försäkringsalternativ ingår inte rehabilitering alls medan det i lägre belopp inkluderas 3000 kr och uppåt.

Att försäkringen täcker rehabilitering efter en skada eller sjukdom kan vara en viktig kostnadsparare. I de högre försäkringspaketen ersätts detta vanligtvis mellan 7000 – 14 000 kr.

MR och CT undersökning

MR och CT undersökning är en viktig del av en bra försäkring och i de lägre försäkringsalternativen är det inte alltid detta ingår. Om du tittar på de högsta försäkringspaketen ingår MR och CT undersökning däremot nästan alltid med hela försäkringsbeloppet.

Självrisk

Det är svårt att säga att en bra eller låg självrisk är bättre eftersom en hög självrisk betyder en högre premie. Den rörliga självrisken varierar mellan 15 – 25 % hos samtliga bolag på marknaden medan den fasta självrisken är mellan 0 – 4500 kr, vilket är ett rätt stort spann. En lång självriskperiod innebär att du slipper att betala den fasta självrisken vid flera tillfällen under ett försäkringsår, desto längre självriskperiod ju bättre.

Livförsäkring

Livförsäkring är ett av de vanligaste tilläggen när det kommer till hundförsäkringar men hos vissa försäkringsbolag ingår denna redan från början. Det viktigaste när det kommer till en livförsäkring är att den förblir lika hög under hela tiden som livförsäkringen gäller.

Vilken hundförsäkring har bäst pris?

Eftersom försäkringsbolagen sätter priset på en hundförsäkring individuellt baserat på ett antal faktorer går det inte att säga vilken hundförsäkring som har bäst pris för alla. Det går däremot att säga att vissa hundförsäkringar sticker ut i våra prisundersökningar av billiga hundförsäkringar för olika hundraser.

När det kommer till försäkringarna med högst poäng sticker ManyPets ut med ett lågt pris i premiumklassen. Även Lassie har fått ett lågt pris i många prisexempel. Om du vill titta närmare på prisexempel för olika hundraser kan du enkelt gå in på sidan om hundförsäkringar och priser.

Den bästa hundförsäkringen under tidigare år

För att ge dig som läsare lite mer att gå på när du väljer den bästa hundförsäkringen har vi valt även titta tillbaka historiskt. Vilka hundförsäkringar har varit populära under tidigare år, och framför allt vad skiljer sig idag? 

Historiskt har det funnits ett försäkringsbolag som dominerat marknaden – Agria Djurförsäkring. Företaget grundades redan 1890 och är idag Europas största djurförsäkringsbolag. Agria har på så sätt kunnat dominera marknaden i över ett sekel utan någon nämnvärd konkurrens.

På senare år har bland annat veterinärvården tagit stora kliv framåt vilket gjort att kostnaderna skjutit i höjden. Många hundägare ser det därför som nödvändigt att skaffa sig en försäkring för att ha råd med livsavgörande vård för sin hund om olyckan är framme. Detta behov har öppnat upp för en allt större djurförsäkringsmarknad som i sin tur attraherar fler försäkringsbolag.

Bäst hundförsäkring 2018

Ett intressant år för hundförsäkringar var 2018 då flera mindre bolag på riktigt började konkurrera inom djurförsäkringar. Ett av dessa bolag var Moderna Försäkringar, ett relativt nytt försäkringsbolag som bestämt sig för att skaka om i branschen. Moderna, som än idag ligger högt i jämförelser hos Konsumenternas, erbjöd 2018 betydligt bättre självriskperiod än sina konkurrenter tillsammans med generösa villkor och bra priser.

Under 2018 började försäkringsbolagen även att förenkla sina erbjudanden genom att paketera hundförsäkringarna i olika nivåer beroende ersättningsbelopp och skydd. ICA och Svedea var två bolag som snabbt anpassade sig och tog fram hundförsäkringar som rankade strax under Moderna.

Bäst hundförsäkring 2019

Precis som året innan var Moderna den bästa hundförsäkringen 2019 enligt Konsumenternas. Det var två paket från Moderna, Dubbel och Trippel, som inkluderade de mesta som behövdes för en trygg hundförsäkring. ICA stack ut som ett billigt alternativ med en mellan försäkring som gav ett bra skydd och populärt hos många ICA-kunder.

Agria och Sveland erbjöd två försäkringar med lite mer omfattande skydd som fick bra betyg. Framför allt Agria började se över hur deras annars rätt röriga sortiment kunde förenklas. Villkoren blev tydligare och som alltid var Agria populärt hos Sveriges djurägare. 

Bäst hundförsäkring 2020

Den största skillnaden när det kommer till hundförsäkringar 2020 var inträdet av en ny aktör på marknaden. Bought By Many, som idag heter ManyPets, lanserades i Sverige efter ett par lyckade år på den brittiska marknaden. ManyPets gick direkt upp som den bästa hundförsäkringen 2020 av Konsumenternas.

Anledningen till topplaceringen för ManyPets kan enkelt härledas till villkor och pris. En rad förbättringar inom de generella villkoren implementerades som den nya standarden. Möjlighet till 0 kr i fast självrisk, samma ersättning när hunden blir äldre, kunde redan vid fyra veckors ålder, listan kan göras lång. Priset var dessutom lika konkurrenskraftigt som de billigaste försäkringsbolagen.

Frågor & Svar

Vilken hundförsäkring som är bäst beror på hur dina behov ser ut som hundägare, vilket skiljer sig från person till person. Försäkringsbolagen som toppar Konsumenternas försäkringsbyrås senaste jämförelse av hundförsäkringar är ManyPets (4.7 poäng), Lassie (4.7 poäng) och Moderna (4.3 poäng). Dessa försäkringar sammantaget bäst villkor, självrisker, begränsningar och livförsäkring.

Det finns många hundförsäkringar som fungerar bra för äldre hundar. Den hundförsäkring som inte har några restriktioner för äldre hundar och som har fått högst poäng i Konsumenternas försäkringsbyrås senaste undersökning är ManyPets.

Vilken hundras spelar en stor roll i valet av hundförsäkring. ManyPets och Lassie är två försäkringsbolag som erbjuder lika villkor för alla hundraser oavsett om du har en blandras eller cjhihuahua. Priset kan också skilja sig mellan bolag, därför kan det vara bra att jämföra hundförsäkringar innan du tecknar.