Billig Hundförsäkring

Hitta den billigaste hundförsäkringen till din hund! På denna sida har vi plockat ut de tre billigaste hundförsäkringarna, för sju hundraser, bland 10 olika försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkringar.

Billigaste hundförsäkringarna

Försäkringsbolag gör sina egna uträkningar för vad hundförsäkringen kommer att kosta och det billigaste försäkringsbolaget kan därför variera från hundras till hundras. På den här sidan har vi därför tagit fram prisexempel för sju vanligt försäkrade hundraser under 2022. 

Längre ned diskuterar vi olika faktorer som påverkar hur billig premien blir plus ger ett par tips på vad man ska tänka på för att få en billig hundförsäkring.

Lassie

Maxersättning: 150 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1500 – 3500 kr
Självriskperiod: 365 dagar

Agria

Maxersättning: 120 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1400 – 5000 kr
Självriskperiod: 135 dagar

ManyPets

Maxersättning: 140 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 0 – 3500 kr
Självriskperiod: 365 dagar

Svedea

Maxersättning: 90 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1800 – 4500 kr
Självriskperiod: 130 dagar

Moderna

Maxersättning: 120 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1100 – 4000 kr
Självriskperiod: 180 dagar

Dina

Maxersättning: 120 000 kr
Rörlig Självrisk: 20 %
Fast Självrisk: 2000 – 4000 kr
Självriskperiod: 4 mån

IF

Maxersättning: 90 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 %
Fast Självrisk: 1500 – 2700 kr
Självriskperiod: 125 dagar

ICA

Maxersättning: 60 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 2000 – 3000 kr
Självriskperiod: 130 dagar

Sveland

Maxersättning: 140 000 kr
Rörlig Självrisk: 15 – 25 %
Fast Självrisk: 1800 – 4900 kr
Självriskperiod: 125 dagar

Folksam

Maxersättning: 120 000 kr
Rörlig Självrisk: 25 %
Fast Självrisk: 1800 – 3000 kr
Självriskperiod: 365 dagar

Billigaste hundförsäkringen beroende på hundras

Den billigaste hundförsäkringen beror på flera faktorer men den kanske allra viktigaste är vilken hundras som ska försäkras då det finns olika skade-och sjukdomsrisk. Förutom hundras är även omfattningen på hundförsäkringen så som villkor och självrisk en avgörande prisfaktor.

Prisjämförelserna är hämtade från samtliga försäkringsbolag i Sverige som erbjuder hundförsäkringar. För att undvika allt för mycket prisexempel har vi valt att endast visa priserna för de tre billigaste hundförsäkringarna inom varje kategori och hundras.

Nedan finns prisexempel på fem av de vanligaste hundraserna i Sverige. Prisexemplet baseras på en 1 år gammal kastrerad tik, då inkluderas inte valprabatt som inte är relevant den resterande försäkringstiden. Den rörliga självrisken är satt till 25 % om möjligt och den fasta självrisken till 1500 kr.

Tabeller med två prisexempel och poäng

Exempel 1 – Enkel basförsäkring upp till 30 00 kr
För att göra exemplen av de billigaste hundförsäkringarna relevanta för så många hundägare har vi utgått från två olika prisexempel. I det första exemplet har vi valt att ta fram det billigaste försäkringsalternativet hos försäkringar med ersättningsbelopp mellan 20 000 – 30 000 kr. I denna kategori ingår vanligtvis inget eller begränsat med innehåll så som medicin, rehabilitering och avancerade undersökningar.

Exempel 2 – Populär standardförsäkring upp till 60 000 kr
I det andra exemplet har vi valt det kanske vanligaste försäkringsalternativet för hundägare, vilket är försäkringar med ersättningsbelopp kategorin 50 000 – 60 000 kr. Där ingår normalt medicin, rehabilitering och avancerad undersökning alltid i försäkringen. Det går alltså att säga att dessa är de billigaste försäkringarna med ett gott skydd.

Blandras - topp 3 billigast

Den billigaste försäkringen för en blandras kostar 135 kr per månad och kommer från Agria. Därefter placerar sig Lassie med 138 kr per månad och Sveland med 152 kr per månad.

Blandras - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Agria

135 kr/mån

2.9 Poäng

Lassie

138 kr/mån

3.4 Poäng

Sveland

152 kr/mån

2.5 Poäng

I kategorin 50 000 – 60 000 kr hamnar Lassie billigast med 237 kr per månad och därefter Sveland med 251 kr per månad och Svedea med 255 kr per månad.

Blandras - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Lassie

237 kr/mån

4.5 Poäng

Sveland

251 kr/mån

3.6 Poäng

Svedea

255 kr/mån

3.5 Poäng

Labrador Retriever - topp 3 billigast

När det kommer till labrador retriever som är den näst mest försäkrade hundrasen är den billigaste försäkringen i prisexemplet Sveland med 168 kr per månad och därefter kommer Agria och Lassie med 179 kr per månad respektive 184 kr per månad.

Labrador Retriver - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

168 kr/mån

2.5 Poäng

Agria

179 kr/mån

2.9 Poäng

Lassie

184 kr/mån

3.4 Poäng

I kategorin 50 000 – 60 000 kr i ersättning har i stället Sveland billigast pris 238 kr per månad följt av Lassie 308 kr per månad och Folksam 325 kr per månad.

Labrador Retriver - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

238 kr/mån

3.6 Poäng

Lassie

308 kr/mån

4.5 Poäng

Folksam

325 kr/mån

3.5 Poäng

Cocker spaniel - topp 3 billigast

Den billigaste Cocker spaniel försäkringen i vårt test hittade vi hos ManyPets för 218 kr i månaden. Strax därefter i pris låg If och Folksam för 223 kr respektive 224 kr i månaden. Även Svedea hamnade strax utanför topplistan. Denna basförsäkring är dock inget vi rekommenderar utan fungerar mer som en prisindikation snarare en heltäckande försäkring.

Cocker spaniel - 30 000

Pris i månaden

Poäng

ManyPets

218 kr/mån

3.2 Poäng

If

223 kr/mån

3.7 Poäng

Folksam

224 kr/mån

2.9 Poäng

För ersättning runt 60 000 kr hamnar Sveland Cocker spaniel försäkring billigast för 346 kr i månaden. Därefter kommer If för 364 kr och ManyPets för 378 kr i månaden. Bäst betyg hos Konsumenternas får ManyPets med 4.5 poäng för deras ”Standard”-försäkring. 

Cocker spaniel - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

346 kr/mån

3.7 Poäng

If

364 kr/mån

3.9 Poäng

ManyPets

378 kr/mån

4.5 Poäng

Golden Retriever - topp 3 billigast

Prismässigt påminner även golden retriever om labrador retriever. Även här är Sveland det billigaste alternativet med 160 kr per månad medan Agria kostar 179 kr per månad och Lassie 184 kr per månad.

Golden Retriver - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

160 kr/mån

2.5 Poäng

Agria

179 kr/mån

2.9 Poäng

Lassie

184 kr/mån

3.4 Poäng

När det kommer till det högre försäkringsalternativet 50 000 – 60 000 kr är Sveland billigast med 287 kr per månad medan Lassie kostar 308 kr per månad och Folksam 325 kr per månad.

Golden Retriver - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

287 kr/mån

3.6 Poäng

Lassie

308 kr/mån

4.5 Poäng

Svedea

325 kr/mån

3.5 Poäng

Schäfer - topp 3 billigast

I vårt prisexempel för schäfer står tre försäkringar ut. Sveland var den billigaste med 156 kr per månad, därefter kom Agria med 188 kr per månad och sist Lassie på 232 kr per månad.

Schäfer - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

156 kr/mån

2.5 Poäng

Agria

188 kr/mån

2.9 Poäng

Lassie

232 kr/mån

3.4 Poäng

I det populära försäkringsspannet 50 000 – 60 000 kr hamnade även där Sveland billigast med 257 kr per månad, Lassie 390 kr per månad och Svedea med 409 kr per månad.

Schäfer - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Sveland

257 kr/mån

3.6 Poäng

Lassie

390 kr/mån

4.5 Poäng

Svedea

409 kr/mån

3.5 Poäng

Tax - topp 3 billigast

Tax är en av de billigaste hundraserna när det kommer till hundförsäkringar i vårt prisexempel. Det lägsta alternativet är Agria där en hundförsäkring kostar 110 kr per månad, därefter Folksam med 149 kr per månad och Lassie 151 kr per månad.

Tax - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Agria

110 kr/mån

2.9 Poäng

Folksam

149 kr/mån

2.5 Poäng

Lassie

151 kr/mån

3.4 Poäng

För den som är ute efter en försäkring i spannet 50 000 – 60 000 kr är Folksam billigast med 224 kr per månad och därefter Lassie med 252 kr per månad samt Sveland med 257 kr per månad.

Tax - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Folksam

110 kr/mån

3.5 Poäng

Lassie

149 kr/mån

4.5 Poäng

Sveland

151 kr/mån

3.6 Poäng

Yorkshireterrier - topp 3 billigast

Yorkshireterrier är en populär hundras när det kommer till hundförsäkringar i vårt prisexempel. Det billigaste alternativet är Folksam där en yorkshireterrier hundförsäkring kostar 215 kr per månad, därefter kommer ManyPets för 224 kr per månad och If för 225 kr per månad.

Yorkshireterrier - 30 000

Pris i månaden

Poäng

Folksam

215 kr/mån

3.5 Poäng

ManyPets

224 kr/mån

3.2 Poäng

If

225 kr/mån

2.9 Poäng

För den som är ute efter en försäkring i spannet 50 000 – 60 000 kr är Folksam billigast med 346 kr per månad och därefter ManyPets för 389 kr per månad och samma pris för Svedea. ManyPets sticker dock ut med betydligt högre poäng och villkor för denna typ av försäkring.

Yorkshireterrier - 60 000

Pris i månaden

Poäng

Folksam

346 kr/mån

3.7 Poäng

ManyPets

389 kr/mån

4.5 Poäng

Svedea

389 kr/mån

3.7 Poäng

Vad påverkar hur billig en hundförsäkring är?

Det finns många saker som påverkar hur billig en hundförsäkring är och som tur är kan du påverka flera av dessa. De två viktigaste faktorerna är antagligen vilket försäkringsbolag som du väljer och hur stort ditt ersättningsbelopp ska vara. Självrisken står också för viktig del när det kommer till priset tillsammans med din hunds ålder och ras. Tilläggsförsäkringar adderar också på priset och till mångas förvåning även var du som hundägare bor. Nedan kommer vi att titta närmare på ovan nämnda faktorer.

Försäkringsbolaget påverkar priset mycket

Att försäkringsbolaget påverkar vilket pris du får på hundförsäkringen är antagligen inte en nyhet. Det som däremot kan vara bra att tänka på är att olika försäkringsbolag har varierande sätt att räkna ut sin försäkringspremie. Detta innebär att olika hundraser kan vara dyrare hos ett bolag än hos ett annat, en lägre självrisk kan påverka priset mer hos vissa försäkringsbolag än andra. I vårt prisexempel skilde det sig mer än 300 kr per månad eller 3600 kr per år mellan samma hundras hos olika försäkringsbolag med likvärdigt innehåll i försäkringen.

Billigare försäkring med ett lågt ersättningsbelopp

Genom att välja ett lägre ersättningsbelopp går det också att få en billigare premie på hundförsäkringen. En viktig sak att tänka på här är att ersättningsbeloppet också i många fall går hand i hand med vad som ingår i försäkringen så som exempelvis medicin och MR och CT undersökning. Detta beror på att flera försäkringsbolag paketerar produkterna på detta sätt. 

Att ha ett lågt ersättningsbelopp kan vara ett bra sätt att få en billigare premie men det är viktigt att ha i åtanke att det inte alltid är det billigaste alternativet i längden. Veterinärvård har överlag blivit betydligt dyrare under senare år vilket till viss del beror på att vården också har blivit mer avancerad. Väljer du ett lågt ersättningsbelopp riskerar du också att få betala för vården från egen ficka. Det ersättnings som flest försäkringsbolag flaggar som det ”vanligaste” eller ”populäraste” är 60 000 kr.

En hög självrisk innebär en billigare hundförsäkring

Självrisken spelar stor roll i hur billig försäkringen blir. En låg fast och rörlig självrisk kan göra att en hundförsäkring kostar flera hundralappar mer per månad. I slutändan är det billigare med en låg självrisk om du behöver uppsöka vård vid flera tillfällen under försäkringsperioden medan en hög självrisk är bättre om du inte behöver uppsöka vård.

En del som många tenderar att glömma är självriskperioden för den fasta självrisken. Det är hur lång tid det behöver gå mellan du uppsöker en veterinär för att du ska behöva betala den fasta självrisken igen. Detta är viktigt eftersom man i många lägen behöver uppsöka veterinären flera gånger om hunden exempelvis lider av en sjukdom eller annat problem. I de bästa försäkringsvillkoren är självriskperioden 365 dagar medan det i sämre villkor endast är 130 dagar.

Hunden spelar stor roll för hur billig försäkringen

Hundens ras och ålder spelar in på hur dyr eller billig försäkringen kommer att vara. Med detta sagt förespråkar vi inte att du väljer hund baserat på hur dyr försäkringen är, men det kan vara bra att veta att vissa hundraser generellt har högre risk att drabbas av vissa problem. Exempelvis kan det handla om andningsbesvär och ögonproblem hos mopsar. Åldern påverkar eftersom äldre hundar har större risk för att råka ut för sjukdomar.

Sammanfattning för att få den billigaste försäkringen

Sammanfattningsvis finns det ett antal saker som du ska tänka på för att få den billigaste hundförsäkringen. Precis som när du jämför andra försäkringar eller ett billigt elavtal så är den viktigaste delen att jämföra mellan flera bolag och inte stirra sig blind på det mest välkända märket. När det kommer till faktorer som du själv kan påverka så är självrisken och ersättningsbeloppet viktiga.

Tänk på att det inte alltid är billigast i längden att ha en hög självrisk eller lågt ersättningsbelopp eftersom du då kommer att få betala mer om din hund behöver uppsöka veterinär. Sist kan det vara bra att se på en kombination mellan pris och innehåll så att du inte bara utgår från att försäkringen är billigast.

Frågor & Svar

Det finns många saker som du kan tänka på för att få den billigaste hundförsäkringen. Den kanske viktigaste är att jämföra mellan många olika försäkringsbolag. Tänk på att sättet priset räknas ut skiljer sig från bolag till bolag vilket innebär att olika hundraser kan vara billigare hos olika försäkringsbolag.

Självrisk och veterinärvårdsbelopp är också två faktorer som spelar stor roll i hur billig hundförsäkringen är.

Det är svårt att säga vilket försäkringsbolag som är det billigaste eftersom att det skiljer sig från individ till individ. I vår jämförelse stack 5 hundförsäkringsbolag ut och dessa var Lassie, Agria, Svedea, Folksam och Sveland.