Kastrering Hund


Kastrera-hund-ledsen-hund-trasiga-bollarÄnda fram till 1989 var kastrering av hund förbjudet i Sverige av andra skäl än medicinska, men detta togs bort genom en ny djurskyddslag .Hundkastrering av hanar såväl som tikar har därefter blivit mycket vanligt bland husdjursägare och uppfödare.

Hundkastrering innebär att hundens förmåga att fortplanta sig tas bort genom avlägsnandet av hundens inre könsdelar. I hanhundens fall är det testiklarna, i tikens fall är det livmoder och äggstockar som avlägsnas. En alternativ metod för hundkastrering är kemisk kastrering där dock inget avlägsnade sker, men väl ett oskadliggörande av inre könsdelar.

Förberedelser inför kastrering av hund

Tikar ska helst inte löpa vid vid tidpunkten för hundkastrering, då det är viktigt att undvika en ökad blödningsrisk. Dock behöver tiken ej de facto ha löpt före detta tillfälle.Om det är en hanhund som ska kastreras så måste den vara lägst sex månader gammal. Detta beror på att man vill att hanhunden ska ha uppnått könsmognad och lite muskler som stärker dess återhämtningsförmåga.

Fördelar med kastrering

Kastrera-hund-fördelar-glad-hundDe vanligaste skälen till att hanhundar i Sverige kastreras är för att göra dem infertila, av medicinska skäl eller för att bli av med oönskade beteenden. Infertilitet är såklart önskvärt om din familj inte önskar fler hundar eller om en graviditet är för omständlig.

Till de medicinska skälen hör att vissa sjukdomar förebyggs genom att kastraktion sker, något som ger rabatt till hundförsäkringen hos flera försäkringsbolag. Särskilt förebyggs prostataproblem hos hanhundar, och risken för juvertumörer hos tikar.  Dessutom kommer de perioder då grannskapets hundar löper, inte att påverka din hanhund genom exempelvis matvägran eller ylanden.

Oönskade beteenden har ofta att göra med hanhundar och deras temperament som okastrerade. Efter en kastrering märks i de flesta fall ett större lugn hos hunden samt minskad könsdrift. En kastrering av hanhund brukar dock inte påverka agressivitet som härrör från önskan om revir och liknande. Din hund kommer alltså allt framgent skydda och markera sitt revir även efter en kastrering.  Dock kan omfattningen av revirmarkering minska en smula, och har rapporterats minska med igenomsnitt 50%.

Också tikar kan förbättra sitt beteende av kastrering, då svängningarna av hormoner i kroppen kan påverka humöret i stor utsträckning. I synnerhet gäller detta efter löpperioderna, och hos vissa tikar kan deppigheten efter detta sitta i så länge som ett par månader.

Nackdelar med kastrering

En uppenbar nackdel med kastering av såväl hanar som honor är att dem inte kan föra sina gener vidare. Är det en särskilt fin hund med avelskvaliteér är det därför synd om kastration tycker vi.

Hundfoder-till-kastrerad-hundKastraktion utsätter dock hundkroppen för stor stress och sänker ämnesomsättningen. Detta tar sig uttryck i att hungern ökar, och därför kan det behövas ett hundfoder som är särskilt anpassat för kastrerade hundar.Sådant foder innehåller mindre energi eftersom hunden kommer att äta mer under dessa perioder, vilket förebygger att hunden blir överviktig.

En inte helt ovanlig biverkning av kastering av hund är dessutom att såväl han- och honhundar kan drabbas av inkontinensprovblem – d.v.s. urinvägsläckage.

Kastrera hund med kirurgiskt ingrepp

Ingreppet är enklare på hanhundar, eftersom det inte innebär ett öppnande av buken då testiklarna sitter nära utsidan på hundens kropp. Operationer går till genom att man skär bort kulorna och förseglar kärl, sädesledare och därefter syr ihop hunden. Stygnen tas bort efter ungefär två veckor och krage behövs för att undvika onödiga bett och slick som hunden kan försöka på såret.

Vissa hanhundar är vad man brukar säga är kryptorkida. Detta innebär att enbart den ena av testiklarna är placerad i pungsäcken på hanen. Den andra pungkulan ligger antingen i bukutrymmet eller någonstans i närheten av ljumsken. En operation av kryptorkida hanhundar är därför mer komplicerad.

Kastraktion av honhundar innebär att äggstockarna och livmodern opereras bort. Detta ska skiljas från sterilisering, där enbart kanalerna till äggledarna skärs bort. En sterelisering innebär att tiken blir infertil, men att löpet består.  Hunden är nedsövd under båda ingreppen och smärtstillande ges under och efter operationen.

Kastrera hund med chip

Istället för att med ett kirurgiskt ingrepp operera bort könsdelarna och på detta sätt kastrera hunden, går det att göra med ett implantat – ett så kallat chip som innehåller ämnet Superlorin. Implantatet placeras genom ett enklare ingrepp i hundens underhud. Eftersom det inte krävs ett så stort ingrepp så slipper hunden sövas, vilket är en fördel jämfört med kirurgisk kastrering.Detta alternativ till kirurgisk kastrering finns dock enbart tillgängligt för hanar i nuläget.

Superloin är ett hormonpreparat som hämmar hundens utsöndring av testosteron. Effekten av denna typ av kemiska kastrering är att spermieproduktionen upphör samt att hundens testiklar blir markant mycket mindre. Suprelorin verkar under ett halvårs tid och innebär att testosteronnivåerna  (om det är en hanhund) blir superlåga. Kastrering med chip är dock inte sämre för din hund genom att det ger sämre biverkningar, utan även ett kirurgist ingrepp gör att testosteronnivåerna blir extremt låga. Det tar olika lång tid på olika hundar innan testosteronnivåerna är tillbaka på normala nivåer igen.

Många har upplevt negativa effekter av kemisk kastrering jämfört med en kirurgisk sådan. I en del fall har hunden blivit extremt stressad och märkt att något är fel.  Matvägran verkar vara en av dessa bieffekter, men även övervikt. Det finns dock många exempel på positiva erfarenheter, så det kan vara värt att ha en testperiod för att se hur hunden reagerar om du lutar åt kemisk kastrering.  I synnerhet gäller detta om din hanhund beteer sig oönskat. Då kan man testa någon vecka med Superloin och se om beteendet försvinner eller ej.

 

Sharing is caring! :)