Agria hundförsäkring


Agria omdöme

7

Kostnad

6.0/10

Självrisk

8.0/10

Täckning

7.0/10

Fördelar

  • Ingen sänkning av skyddsbeloppet då din hund blir gammal
  • Skadefria år
  • Medicin ingår

Nackdelar

  • Inte jättebillig

Valmöjligheter & utbud | Självrisk & försäkringsbelopp | Pris | Slutsats

Hundförsäkringen hos Agria Djurförsäkring är Sveriges kanske mest kända försäkringsbolag för djur. Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar. Detta djurförsäkringsbolag har lagt mycket tid och kraft på att utveckla försäkringslösningar just gentemot våra fyrfota vänner, och har ett fortlöpande samarbete med djuruppfödare och djurorganisationer. Exempelvis ger dom rabatter till uppfödare som är medlemmar i Svenska kennelklubben. Uppfödare av hundar kan bli medlemmar i deras så kallade Breeders Club, som ger tillgång till nyheter och förmåner särskilt framtagna för uppfödare.

Förutom försäkringar till hund erbjuder Agria djurförsäkringar till Katt, Häst, smådjur och lantbruk (nötkreatur på bondgårdar exempelvis). Nedan hittar du vårt detaljerade omdöme om Agrias hundförsäkring.

Senast uppdaterad: 2:a December 2018

Valmöjligheter & utbud

Agria har två olika “paket” eller att välja på för hundförsäkringar på webben: Agria Mini och Agria hundrasförsäkring. Deras klassiska veterinärvårdsförsäkring går fortfarande att teckna, men tyvärr inte på nätet.

Agria Mini är försäkringsbolagets minsta veterinärvårdsförsäkring, vilken kommer med ett skyddsbelopp på 30 000 kronor, en fast självrisk på 1500 och en rörlig självrisk på 25%.  Skyddsbelopp och självrisker är statiska och går inte att ändra i Mini. Ersättning för medicin ingår med 2000 kr per år, och du har också rätt till ersättning för MR&CT-undersökningar med maximalt 5000 kr per år. Rehab ingår dock ej, och försäkringen ersätter ovanligtvis inte heller skador på korsband, något som annars är vanligt.

Agria Hundrasförsäkring har till skillnad från Mini större valfrihet. Här kan du själv välja mellan olika två försäkringsbelopp (60- och 120 000 kr)  fast- och rörlig självrisk. Medicin och rehab ingår i försäkringen med 10 000 kr vardera per år. Taket för ersättning för MR&CT-undersökningar är samma som skyddsbeloppet, vilket är mycket bra.

Till Hundrasförsäkringen går det därtill att teckna tilläggsförsäkringarna Extra Rehab och Extra Medicin, som höjer ersättningstaket med 6000 kr vardera.

Livförsäkring erbjuds som tillägg för både Mini och Hundrasförsäkring. Vi får fram maximalt skyddsbelopp på 15 000 kr på båda typerna av försäkring, men det är sannolikt möjligt att teckna ett högre vid telefonkontakt med Agria. För Hundrasförsäkring går också att teckna en extra användbarhetsförsäkring, som ger ett extra skydd för dig som exempelvis är jägare.

Självrisk och försäkringsbelopp

Självrisken på Agrias hundförsäkring har en fast och en rörlig del och kan i stor utsträckning anpassas till dina behov. I den fasta självrisken kan du 2018 välja mellan alternativen 1200, 1950, eller 2850 kr vilket är en något högre fast självrisk jämfört med tidigare år (Självrisken höjdes marginellt 2018).  Den rörliga självrisken har även den alternativ och du kan välja mellan 15- och 25% i rörlig självrisk. Höjningen till trots, tycker vi att detta är bland dom mer flexibla lösningarna vad gäller självrisk och hundförsäkring som finns på hundförsäkringsmarknaden.

Agrias självriskperiod ligger på 125 dagar för Agria Mini, vilket är ungefär genomsnittet för hundförsäkringar. För Agrias hundförsäkring med försäkringsbeloppen 60 000- eller 120 000 kr är dock självriskperioden något längre: nämligen 135 dagar.

Försäkringsbeloppet går att utforma på tre sätt hos Agria: 30 000-, 60 000-, eller 120 000 kronor i försäkringsskydd. Dom har alltså bra grundnivåer anpassade för vanliga hundägare, samt en försäkring med riktigt högt försäkringsbelopp för dig som vill ha riktigt stort skydd. Hade vi fått önska något av Agria hundförsäkring sett till försäkringsbeloppen, hade det inte varit fel att även ha en nivå på kanske 90 000 kr därtill. Vill du ha en hundförsäkring med högt försäkringsbelopp, är det heller inte fel att jämföra med Svelands hundförsäkring maximal, som täcker belopp upp till 100 000 kr. Något som är mycket bra med Agrias försäkringsbelopp är att dom inte sänker detta vartefter hunden blir äldre, något som ungefär hälften av bolagen i vår undersökning gör.

Pris

Agrias Djurförsäkring är bland dom dyrare försäkringarna i vår lista överlag. Med deras nya försäkring Mini har de dock börjat att erbjuda en budgetvariant likt de nyare spelarna ICA, Moderna och Svedea. Vi tycker det är en mycket positiv förändring av Agria. Funkar de något inflexibla villkoren för din hund, kan vi rekommendera Mini. Dock tycker vi att det definitivt finns mer prisvärda premiumförsäkringar på marknaden.

Rabatter och skadefria år

Agria har det största utbudet av rabatter, även om det inte påverkar prisbilden gentemot andra hundförsäkringar nämnvärt då dom är rätt dyra från början. Till att börja med får du 10 % i rabatt för första året om du tecknar försäkringen online, vilket är en liten morot för att göra just detta.

Valpförsäkringsrabatt ges med 30% om du tecknar försäkring på din valp före den har fyllt 4 månader. Någon unghundsrabatt existerar dock inte, utan det gäller att teckna före 4-månadersgränsen har passerat för att kunna utnyttja rabatten. En mycket trevlig rabatt även om den inte är värd så mycket efter första året.

Webbrabatt ges med 10% första året, under förutsättning att du tecknar försäkringen direkt via Agrias hemsida.

Totalt får du alltså upp till 40% rabatt för din nya valp under förutsättning att du uppfyller villkoren.

Kastreringsrabatt. Om din tik är kastrerad i förebyggande syfte för att undvika sjukdomar kan du dessutom få rabatt för detta. Denna rabatt gäller i sådana fall under hundens livstid.

Rabatt för medlemmar i hundklubb. Agria har som vi nämnt ett långtgående samarbete med hundföreningar och hunduppfödare. Om du är medlem i Svenska brukshundsklubben, Svenska jägareförbundet eller i Svensk Hundungdom får du 10% i rabatt. Vidare får du så kallad klubbrabatt om du är medlem i Flatcoated retrieverklubben, Svenska Terrierklubben, Golden retrieverklubben eller Labrador Retrieverklubben. Även om vi tycker att detta är bra rabatter, så riktar dessa sig till riktigt hundintresserade människor och inte den vanliga hussen och matten ute i landet. Att inte alla kan ta del av rabatterna här drar betyget en smula tycker vi.

Slutsats

Agria hundförsäkring har gjort en hel del positiva förändringar inför 2018. Mini är en bra budgetförsäkring, med ok pris och ersättning för medicin och MR&CT. Gränsbeloppen för dessa är dock i det minsta laget.

När det kommer till Agrias Rasförsäkring är det en gedigen försäkring, med god flexibilitet, täckning och valmöjligheter. Vi hade gärna önskat ett skyddsbelopp mellan 60- och 120 000 kr för att ytterligare skräddarsy försäkringen för den som vill. Rehab, Medicin och MR&CT har bra gränsbelopp. Dock är den väldigt dyr, och du får sannolikt mer för pengarna med en annan försäkring.

Agria sänker ej försäkringsbeloppet då din hund blir äldre, vilket är positivt. Om du känner att kostnaden inte är ett problem samtidigt som du vill ha en säker hundförsäkring tycker vi att du kan välja Agria.

Kontakt

Enklaste sättet att teckna Agrias hundförsäkring är via deras hemsida.

Email: http://www.agria.se/kontakt

Telefonnummer: 0775-88 88 88 (öppet vardagar mellan 08-20)

Du kan också chatta med Agrias support direkt på hemsidan.

Sharing is caring! :)

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *