ICA hundförsäkring


ICA Hundförsäkring Omdöme

8.7

Kostnad

8.0/10

Försäkringsbelopp

8.0/10

Täckning

10.0/10

Fördelar

  • Billig försäkring!
  • Rehab, Medicin & MR&CT ingår
  • Lång självriskperiod

Nackdelar

  • Saknar alternativ för försäkringsbelopp över 60 000 kr

En av de verkligt stora nyheterna på hundförsäkringsfronten 2017 var ICA hundförsäkring. Försäkringen saluförs via bolaget Ica försäkring AB, vilket är en del av ICA-gruppens bankrelaterade verksamhet. Företaget har utvecklat sina hundförsäkringar 2018 i mycket positiv riktning, och hör helt klart till årets vinnare.

ICAs kärnverksamhet är som de flesta vet dagligvaruhandel, och de har sedan en tid tillbaka utvecklat verksamheten runt denna. Bland annat erbjuder de därför numera rad lång kringtjänster till sina kunder – bland annat bank (ICA-kortet m.m.) samt försäkringar.

Företaget är en rätt ny spelare när det kommer till hundförsäkringar, vilket kanske är skälet till att de faktiskt använder sig av Svedea som skadereglerare för sina djurförsäkringar. De beskriver själva samarbetet här.

Man kan därför ledas att tro att Ica försäkring hund de facto är en försäkring från Svedea, men de två hundförsäkringarna skiljer sig en hel del åt. Häng med, så berättar vi varför nedan.

Senast Uppdaterad: 14:e Februari 2018

Valmöjligheter & Utbud

Icas hundförsäkring är enkelt utformad utan att du behöver välja några särskilda paket eller namn på produkten (jfr med Sveland hundförsäkring, som har fem eller flera namn på sina produkter).Ersättningen för Veterinärvård har samma villkor över hela linjen, och du väljer endast till om du vill ha livförsäkring eller ej, samt vilken nivå vill ha på självrisk och försäkringsbeloppen.

Till Icas Veterinärvårdsförsäkring ingår flera tilläggsförsäkringar för hunden. Ersättning för rehabilitering ingår med upp till 6 000 kr. Också ersättning för receptbelagd medicin som du får efter veterinärsbesöket ingår i försäkringen. Denna är dock inte särskilt begränsad till 6 000 kr som rehab, utan kan ges ända upp till hundförsäkringens skyddsbelopp (30 000 – 60 000 kr). Försäkringen täcker också MR- och CT-undersökningar (under förutsättning att det är medicinsk motiverat) med kostnader ända upp till skyddsbeloppet.

Livförsäkring går att teckna med Ica Hund till ett fast pris direkt i anslutning till när du köper veterinärvårdsförsäkringen. Oavsett om din hund är registrerad i SKK eller erbjuder företaget endast ett skyddsbelopp för livförsäkringen – 15 000 kr. Vi hade gärna sett ett mer flexibelt skyddsbelopp för livförsäkringen.

Självrisk och försäkringsbelopp

Självrisken hos ICAs hundförsäkringar är utformade med en fast- och rörlig del. För den fasta självrisken finns två val att välja på: 2 000- eller 3 000 kr, och för den rörliga delen 15- eller 25%.

Sjävriskperioden hos för Icas djurförsäkringar är är 130 dagar (precis som Svedea), vilket är bland de längre i vår jämförelse.

Icas hundförsäkring är alltså hyfsat flexibel när det kommer till självrisken, men för dig som vill ha en riktigt låg månadskostnad, men lägre självrisk hade vi gärna sett ännu högre alternativ på i vart fall den fasta självrisken.

Försäkringsbeloppen för Icas hundförsäkring du välja i två två nivåer: 30 000 kr och 60 000 kr Både nivåerna kan ge hundägare fullgott skydd efter behov. Men även om nivåerna är trevliga, hade vi gärna sett ännu en nivå med ett ännu högre försäkringsbelopp för den som önskar detta. Men bra grundnivåer som passar de flesta tycker vi!

Pris

Ica Hundförsäkring hör helt klart till de billigare hundförsäkringarna 2018. Vi fick kostnaden till 1731 kr per år. Försäkringen är marginellt dyrare än Svedea If och Sveland, men mycket mer prisvärd eftersom också basförsäkringen ger ett relativt högt försäkringsbelopp med bra skydd för Medicin, Rehab och MR / CT m.m.

Dock har ICA dåligt med erbjudanden och rabatter för nya kunder. Vilket gör att dem står sig slätt brevid exempelvis Svedea när man räknar i reda kronor.

Rabatter och skadefria år

Ica införde sent 2017 två olika rabatter för dig som hundägare: kastraktionsrabatt och valprabatt. Värt att notera är dock att även tidigare var kastraktion premiegrundande, men med rabatten blir det tydligare för oss som kunder, vilket är bra.

Kastraktion ger 10% rabatt och hör till de bättre bland bolagen i årets undersökning.

Valprabatten är helt ok och ligger på 15%.

Bra att dem har börjat införa rabatter, men får vi önska oss något ser vi gärna fler av samma slag – exempelvis avelsrabatt, mängdrabatt (flock) och klubbrabatter.

Slutsats

ICA-bankens hundförsäkring är en bra twist på Svedeas försäkring. Den kommer med högre försäkringsbelopp, lite annorlunda självrisker och ett mycket bra där Medicin, rehab och MR&CT ingår som standard även i den minsta försäkringen. Vi tycker därför att ICA hund är årets mest attraktiva försäkring för hundägare 2018!

Kontakt

Har du frågor om försäkringen som inte besvaras här i artikeln eller på ICA-Försäkrings hemsida, är det alltid en god idé att kontakta företaget före du köper något du kanske inte blir nöjd med. Det blir krångligare att ändra i efterhand.

Icas avdelning för djurförsäkring kontaktar du enklast på dessa vägar:

Telefon: 033-47 47 90
Epost: forsakring@ica.se

Öppetiderna för kundtjänsten är:
Mån – Fredag 08:00 – 20:00

Sharing is caring! :)